Symboliczne znaczenie ogrodzeń

Ogrodzenie wyznacza granicę, daje poczucie bezpieczeństwo, ochrania. W filmie „Sami Swoi” ogrodzenie spełniało funkcję miejsca załatwiania wszelkich spraw. Choć nowoczesne ogrodzenia stanowią istotny element przydomowej architektury, ich symbolika wiąże się również z bardzo dawnymi tradycjami.

Budując ogrodzenie bierzemy pod uwagę przede wszystkim jego funkcjonalność, parametry, jakość, wygląd i oczywiście cenę. Nie zastanawiamy się nad tym, że ogrodzenie stanowi w kulturze europejskiej symbol podziału otaczającego nas świata na to, co wewnętrzne i zewnętrzne. To uporządkowanie ustala pewną hierarchię, wyznacza możliwości ale i ograniczenia. Panele ogrodzeniowe, ogrodzenia siatkowe, ogrodzenia z drewna dzielą przestrzeń życiową, stają się granicami zewnętrznymi ich właścicieli. Są również nośnikami ich światopoglądu, statusu społecznego, prestiżu, pomysłowości, stylu.
Już w dawnych obrządkach słowiańskich możemy znaleźć ślady ogrodzeń. Istnieje nawet teoria, według której „Święty Gaj”wywodzi się od starosłowiańskiego słowa „gaiti” czyli grodzić. Miejsca święte były wyraźnie odgradzane, aby wstęp mieli tam wyłącznie kapłani. Ogrodzenie miało również za zadanie wzmacniać wewnętrzną energię tych miejsc.
Symbolika ogrodzenia ma również zastosowanie w sennikach. Spotykane są interpretacje snów oparte na wierze, religijności i metafizyce. Jeśli przyśni nam się ogrodzenie oznacza to na przykład, że mamy poczucie ograniczenia swobody i wolności, a przechodzenie przez nie – chęć wyrwania się z określonej sytuacji.

Od dziada pradziada ludzie wznosili ogrodzenia, które nierzadko spełniały funkcje społeczne. Według przysłowia angielskiego „dobre ogrodzenia tworzą dobre sąsiedztwa”, dlatego przy płotach tworzą się więzy sąsiedzkie, generują się plotki, rozkwita życie towarzyskie, co zostało doskonale zobrazowane w filmie „Sami Swoi”.
Czasy się zmieniły, a ogrodzenia jak są, tak były.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.