Ogrodzenia Exclusive

Ogrodzenia Exclusive to bardzo funkcjonalne ogrodzenia wykonane z najwyższej jakości materiałów. Do ich produkcji wykorzystuje się polichlorek winylu (PCV) gwarantujący wieloletnią trwałość ogrodzeń. Ponadto ogrodzenia Exclusive posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający brak szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta.

Ogrodzenia Exclusive to ogrodzenia o wieloletniej trwałości. Świadczy o tym chociażby 10-letnia gwarancja na trwałość profili ogrodzeniowych m.in. ich rozwarstwienie. Czas przez jaki ogrodzenie będzie nam służyć uzależniony jest od eksploatacji ogrodzenia czyli warunków w jakich ogrodzenie jest użytkowane. Poniżej przedstawiamy tabelę przedstawiającą odporność ogrodzeń Exclusive na różnego rodzaju substancje chemiczne.
Nazwa Kod Rysunek Masa [kg/mb] Dostępne kolory
Sztacheta wąska stosowana w ogrodzeniach staropolskich FP-003-010-001 0,275 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Sztacheta szeroka stosowana w ogrodzeniach staropolskich 2 FP-003-020-001 0,41 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Poprzeczka ogrodzenia farmerskiego FP-003-030-001 1,352 biały
Poprzeczka ogrodzenia FP-002-000-001 0,645 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Szczebel do ogrodzeń balustradowych karo FP-003-000-001 0,227 biały
Panel pełny ogrodzeń parawanowych FP-004-000-001 0,88 biały
Panel do montażu paneli ogrodzeń parawanowych FP-005-010-001 0,345 biały
Słupek ogrodzeniowy 100×100 FP-001-010-001 1,049 biały
Słupek ogrodzeniowy 127×127 FP-001-020-001 1,723 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Czapeczka do sztachetki wąskiej FP-006-031-001 1,43x27x55 nakładana na profil FP-003-010-001 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Czepeczka do sztachetki szerokiej FP-006-041-001 81x27x55 nakładana na profil FP-003-020-001 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Czapka zwykła do słupka 100×100 FP-005-012-001 Stosowana do profilu FP-001-020-001 biały
Czapka zwykła do słupka 127×127 FP-005-012-001 Stosowana do profilu FP-001-020-001 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Czapka ozdobna do słupka 127×127 FP-005-013-001 Stosowana do profilu FP-001-020-001 biały
Zaślepka poprzeczki FP-007-040-001 Zaślepka do profili FP-002-000-001 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Łączki końcowy do montażu przęsła do słupka FP-007-042-001 Łączki do profilu FP-002-000-001 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Łączki środkowy do montażu przęsła do słupka FP-007-043-001 Łączki do profilu FP-002-000-001 biały, brazowy, grafitowy, zielony
Ogrodzenia Exclusive

Ogrodzenia Exclusive to bardzo funkcjonalne ogrodzenia wykonane z najwyższej jakości materiałów. Do ich produkcji wykorzystuje się polichlorek winylu (PCV) gwarantujący wieloletnią trwałość ogrodzeń. Ponadto ogrodzenia Exclusive posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający brak szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta.

Funkcjonalność ogrodzeń Exclusive potwierdzają:

brak konieczności malowania, impregnowania czy stosowania preparatów antykorozyjnych
łatwość utrzymania w czystości
prosty i szybki montaż
Producent udziela gwarancji na wady ukryte niewidoczne w momencie zakupu.

Gwarancje te obowiązują przez:

okres 120 miesięcy w zakresie trwałości barwy i wytrzymałości białych profili ogrodzeniowych, na profile kolorowe gwarancja obowiązuje przez 60 miesięcy
okres 12 miesięcy w zakresie trwałości i niezawodności zamków i klamek w furtkach

Gwarancja nie obejmuje:

naturalnego zużycia
pęknięć i zarysowań powstałych po odbiorze ogrodzenia
wad i uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy transport i składowanie przez kupującego
uszkodzeń powstałych podczas w wyniku niewłaściwego montażu wykonanego przez kupującego i niezgodnie z instrukcją montażu
uszkodzeń wynikających ze stosowania żrących środków czystości szkodliwych dla PCV
uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i innych o przyczynach zewnętrznych
uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych tj. pożar, powódź, uderzenia, itp., i innych klęsk żywiołowych, wojny, napięć społecznych, nieprzewidzianych wypadków, normalnego zużycia w eksploatacji lub innych czynników zewnętrznych
ogrodzeń w których dokonano samowolnych przeróbek, zmian i napraw
ogrodzeń wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.