Korzyści z obsługi informatycznej dla firm

Korzyści z obsługi informatycznej dla firm

Osbługa informatyczna firm czy jest bezpieczna zabezpieczenie informatyczne?
Osbługa informatyczna firm czy potrzebna obsługa informatyczna?

Usługa informatyczna dla firm oferuje wiele korzyści. Oprócz poprawy wydajności pracowników, usługi te pomagają firmom zwiększyć przychody i zrównoważony rozwój. Poprzez świadczenie tych usług, firmy mogą poprawić przejrzystość finansową, zwiększyć bezpośrednią instytucję kosztów i poprawić wydajność operacyjną. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych korzyści z usługi IT dla firm.

Sieć zarządzana

Dostawcy usług zarządzanych (MSP) oferują kompleksowe zarządzanie siecią i jej monitorowanie, dzięki czemu problemy informatyczne nie wpływają na działalność biznesową. Dostawcy ci współpracują na podstawie umów z dużymi przedsiębiorstwami, organizacjami i agencjami rządowymi. Umowy te trwają zwykle rok lub dłużej. Cena takich usług zarządzanych jest zwykle oparta na różnych czynnikach, takich jak rodzaj usługi, liczba lokalizacji i poziom zarządzanego wsparcia.

Niektórzy dostawcy mogą oferować pakiety all-inclusive, podczas gdy inni mogą skupić się na regularnej konserwacji i monitorowaniu bezpieczeństwa. Dostawcy ci mogą oferować stałą opłatę miesięczną lub wymagać umowy wieloletniej. Ceny zarządzanych usług sieciowych mogą być oparte na określonym poziomie wsparcia i liczbie lokalizacji.

Firmy są w coraz większym stopniu uzależnione od swoich sieci w celu prowadzenia codziennych operacji biznesowych. Jednak utrzymanie i monitorowanie tych sieci może być czasochłonne i skomplikowane. Outsourcing tych usług może pomóc organizacjom zaoszczędzić pieniądze i ulepszyć ich sieci. Sprzedawcy zarządzanych usług sieciowych mają znaczną siłę nabywczą u producentów sprzętu, a ich wielkość operacji pozwala im na obniżenie kosztów. Dodatkowo, niektórzy dostawcy oferują ryczałtowe rozliczenia za standardowe usługi, co ułatwia budżetowanie i przewidywanie kosztów.

Firmy mogą również uzyskać dostęp do najnowszych rozwiązań i narzędzi IT. Uaktualnianie infrastruktury sieciowej może być trudne, zwłaszcza dla rozwijających się przedsiębiorstw. Dostawcy zarządzanych usług sieciowych mogą pomóc klientom w utrzymaniu płynności działania ich sieci, zmniejszając koszty nowego sprzętu i oprogramowania. Posiadają również doświadczenie i wiedzę niezbędną do zarządzania zmieniającymi się wymaganiami.

Zarządzane usługi sieciowe mogą stanowić uzupełnienie wewnętrznej obsługi informatycznej firm lub całkowicie ją zastąpić. Usługi te mogą obejmować szereg funkcji, w tym zarządzanie sieciami LAN/WLAN, bezpieczeństwo sieci, wirtualne sieci prywatne i ujednoliconą komunikację.

Zarządzanie kontami

Account management to rola po sprzedaży, która skupia się na utrzymaniu i wzroście klientów. Obejmuje ona pracę zarówno z nowymi, jak i istniejącymi klientami. Wiąże się to z pielęgnowaniem relacji i sprawianiem, że każde konto będzie rentowne. Kierownik konta jest odpowiedzialny za doświadczenie i satysfakcję klienta. Pracują oni nad tym, aby klient był zadowolony i korzystał z usług firmy w przyszłości.

Celem zarządzania kontami jest rozwijanie długoterminowych relacji z klientami i partnerami. Aby to osiągnąć, account manager musi rozwinąć dogłębną znajomość kluczowych klientów firmy i zrozumieć ich potencjał. To zrozumienie zostanie następnie wykorzystane do sformułowania strategii taktycznej. W niektórych przypadkach strategiczne zarządzanie kontami jest wykorzystywane do poprawy średnich powtarzających się przychodów firmy.

Zarządzanie kontami koncentruje się na poprawie satysfakcji klienta poprzez monitorowanie wskaźników i wsłuchiwanie się w jego potrzeby. Pomaga to kierownikowi ds. obsługi klienta w dostarczaniu zaleceń dotyczących ulepszeń i dodatków do obecnego planu klienta. Ponadto, dobry account manager stanie się zaufanym doradcą klienta, co może prowadzić do przyszłego biznesu.

Pasmo działania account managera może szybko zostać rozciągnięte, jeśli obsługuje on wiele kont. W takim scenariuszu, jest to krytyczne dla firmy, aby stworzyć strategię, która priorytetowo traktuje najbardziej generujące konta. W ten sposób, firma może pozostać rentowna i zwiększyć przychody wykładniczo. Podobnie, dobrze przeprowadzony program KAM pozwoli firmie zatrzymać klientów i napędzić wzrost w przyszłości.

Zarządzanie kontami dla firm to proces ciągły. Polega na budowaniu długotrwałych relacji i odpowiadaniu na potrzeby klienta. Rola account managera jest istotna dla sukcesu firmy. Rola ta charakteryzuje się wysokim poziomem odpowiedzialności. Do głównych obowiązków account managera należy identyfikacja możliwości rozwoju i rozwiązywanie problemów.

Cybersecurity

Firmy coraz bardziej troszczą się o cyberbezpieczeństwo, a skuteczna strategia cyberbezpieczeństwa jest niezbędna dla ich dalszego sukcesu. Wraz z upowszechnieniem się chmury obliczeniowej, transformacji cyfrowej i pracy zdalnej, sieci informatyczne firm są coraz bardziej narażone na cyberataki i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Może to prowadzić do znacznych strat i uszczerbku na reputacji firmy. Na szczęście istnieją firmy, które mogą zapewnić cyberbezpieczeństwo jako usługę IT dla firm.

Cybersecurity jako usługa może zapewnić pełną ochronę przed cyberatakami. Musi być jednak oferowane przez Managed Security Service Provider (MSSP), zaufanego partnera, który rozumie potrzeby każdego klienta i reaguje na ewoluujące zagrożenia cybernetyczne. Ponadto, cyberbezpieczeństwo jako usługa IT dla firm musi spełniać pewne podstawowe kryteria, w tym przypadek użycia i budżet.

Skuteczna usługa cyberbezpieczeństwa musi zapewnić, że firmy mają odpowiednie polityki w celu zabezpieczenia swoich systemów i sieci. Wiąże się to z wdrożeniem kilku różnych mechanizmów obronnych w celu zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym. Obejmują one bezpieczne architektury i kod, a także silną walidację danych wejściowych. Zarządzanie dostępem użytkowników do informacji jest kolejnym ważnym elementem cyberbezpieczeństwa. Zespoły IT muszą zapewnić, że pracownicy otrzymują tylko niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków. Obejmuje to wymóg dwuskładnikowego uwierzytelniania dla personelu wysokiego szczebla.

Najlepszym sposobem walki z naruszeniami bezpieczeństwa cybernetycznego jest edukacja pracowników na temat zagrożeń i rozwiązań. Firma musi również stworzyć wewnętrzną politykę, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i chronić cenne aktywa. Należy również przeprowadzić formalną ocenę ryzyka, aby ustalić priorytety tego, co jest najcenniejsze dla firmy. Gdy wszystko to zostanie osiągnięte, zespół ds. bezpieczeństwa cybernetycznego powinien być w stanie chronić cyfrowe zasoby firmy.

Do najczęstszych zagrożeń dla firm należą wirusy i ransomware. Ransomware to rodzaj wirusa, który szyfruje pliki i żąda zapłaty od ofiary. Podobnie ataki DDoS mogą wyłączać strony internetowe i systemy online.

Zunifikowana komunikacja

Usługi UC zapewniają przedsiębiorstwom wiele korzyści. Pomagają one firmom zjednoczyć pracowników, wykorzystać skalowalność chmury oraz poprawić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Aby zdecydować, czy UC jest odpowiednie dla firmy, należy najpierw określić, jakie są jej cele. Cele te mogą obejmować poprawę zaangażowania pracowników, zwiększenie wydajności lub zwiększenie elastyczności.

Rozwiązania UC pomagają firmom poprawić komunikację między sobą oraz z firmami partnerskimi, dostawcami i klientami. Zwiększa to produktywność i zmniejsza frustrację, ponieważ pracownicy mogą szybko uzyskać dostęp do każdego, kto jest potrzebny. Rozwiązania UC ułatwiają także łączenie się i współpracę z pracownikami, klientami i dostawcami pracującymi zdalnie. W przypadku osób pracujących zdalnie, UC może poprawić ich produktywność, zapewniając, że nikt nie zostanie pozostawiony na lodzie.

Usługi zunifikowanej komunikacji są wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak wideokonferencje i nagrywanie rozmów. Obejmują również komunikaty, obecność i integracje CRM. Usługi dostarczane w ramach UC są oparte na chmurze, co ułatwia firmom dzierżawienie potrzebnego sprzętu i oprogramowania bez konieczności ich zakupu.

Usługi zunifikowanej komunikacji można zintegrować z aplikacjami innych firm, takimi jak Salesforce i Microsoft Outlook 365. Na przykład integracja z Salesforce umożliwia przedstawicielom handlowym przeglądanie historii zamówień przed wykonaniem połączenia. Poprawia to doświadczenie pracowników, ponieważ pracownicy mogą łatwo zainicjować połączenie bezpośrednio z ich pulpitów nawigacyjnych. Mogą również przeglądać historię interakcji z klientami i dodawać notatki synchronicznie.

Przy określaniu, czy usługi UC są odpowiednie dla Twojej firmy, ważne jest, aby wybrać firmę, która ma udokumentowane doświadczenie w zapewnianiu doskonałej obsługi klienta. Należy sprawdzić stabilność finansową firmy, referencje i opinie klientów. Ważne jest również sprawdzenie obsługi klienta firmy, która powinna szybko odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy techniczne. Powinna również zapewnić rutynową konserwację swoich usług.

Usługi w chmurze

Usługi w chmurze dają firmom szereg korzyści. Eliminują konieczność zakupu serwerów, aktualizacji aplikacji i pozbywania się przestarzałego oprogramowania. Usługi te są wspierane przez wysoko wyspecjalizowany personel, który może zapewnić lepszą obsługę i skuteczniejsze wsparcie. Ponadto usługi w chmurze są łatwe w użyciu. Mogą one pomóc firmom w realizacji typowych zadań, takich jak zarządzanie danymi i raportowanie.

Usługi w chmurze mogą pomóc firmom szybciej realizować projekty i testować nowe pomysły. Nie muszą one inwestować w drogi sprzęt i oprogramowanie, a dostawca usług w chmurze może skalować swoje rozwiązanie w zależności od potrzeb. Ponadto dostawcy usług w chmurze często świadczą usługi na zasadzie subskrypcji, więc klienci mogą płacić w miarę korzystania. Usługi te są również bardziej niezawodne niż aplikacje domowe, które firmy muszą utrzymywać na miejscu.

Usługi w chmurze rozwijają się w błyskawicznym tempie. Nowe fale innowacji wciąż trafiają na rynek, stymulując wzrost zatrudnienia w branży IT. Liczba miejsc pracy w dziedzinie rozwoju oprogramowania i IT rośnie dwukrotnie szybciej niż średnia krajowa. Usługi w chmurze, czyli oferta „as a service”, stały się bardziej powszechne i cenniejsze dla firm niż kiedykolwiek. Korzyści są różnorodne, ale kluczem jest znalezienie odpowiedniej usługi w chmurze, która odpowiada potrzebom firmy.

Podczas gdy istnieje kilku dużych dostawców chmury, Amazon wiedzie prym. Amazon ma 33% udziału w rynku, podczas gdy Google i Microsoft mają około 20%. Firmy te szybko się rozwijają, a ich udział w globalnych przychodach z chmury stale rośnie. Następna generacja usług w chmurze może pomóc Twojej firmie działać wydajniej i taniej.

Chociaż bezpieczeństwo jest głównym problemem w przypadku cloud computingu, przepisy zmuszają dostawców usług w chmurze do wzmocnienia środków bezpieczeństwa i zgodności. Na przykład szyfrowanie danych jest ważne dla ochrony ważnych informacji. Istnieje jednak ryzyko, że klucze szyfrujące zostaną skradzione lub naruszone. Ponadto serwery zarządzane przez dostawców usług cloud computingu są podatne na problemy wewnętrzne, przerwy w dostawie prądu i klęski żywiołowe. Dodatkowo, geograficzny zasięg cloud computingu może mieć wpływ na użytkowników w innych państwach.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]