Symboliczne znaczenie ogrodzeń

Ogrodzenie wyznacza granicę, daje poczucie bezpieczeństwo, ochrania. W filmie „Sami Swoi” ogrodzenie spełniało funkcję miejsca załatwiania wszelkich spraw. Choć nowoczesne ogrodzenia stanowią istotny element przydomowej architektury, ich symbolika wiąże się również z bardzo dawnymi tradycjami.Continue reading